Chính sách bảo mật thông tin

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

– Dùng để giao dịch, giao hàng với Khách hàng

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Điện Lạnh Kim Tín Phát có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

– Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

– Điện Lạnh Kim Tín Phát sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

c) Thời gian lưu trữ thông tin;
– 1 năm

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

– Bộ phận đóng hàng, giao hàng.

– Cơ quan chức năng khi có yêu cầu

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *